betingelser

Refundering/annullering
Alle bookinger er endelige uden refundering. I tilfælde af sygdom eller force majeure vil vi gøre vores bedste for at finde en løsning / få en anden deltager at tage plads. Det er muligt at give din plads til en ven, bare informere os mindst 1 uge før retreatet foregår via email naturligtraening@gmail.com
Samtykke
I forbindelse med vore kurser og aktiviteter er det vigtigt, at du er komfortabel med de mentale og fysiske udfordringer, der er en del af arbejdet med kroppen og sindet. Vi har sikkerheden som en meget høj prioritet baseret på mange års erfaring.
Vi står for rammer, indhold, tilrettelæggelse og coaching. Du er den, der gennemfører forløbet.
For god ordens skyld skal vi bede dig bekræfte denne ”ansvarsfraskrivelse”, hvilket blot er en formel tilkendegivelse af, at du er dækket af din egen forsikring, skulle et uheld indtræffe. Det har vi desværre ikke mulighed for at forsikre os imod. Men det er normalt dækket af almindelige ”ulykkesforsikringer”.
Som deltagerne bedes du være grundigt rodfæstet og have evnen til at tage personligt ansvar for deres egne oplevelser.
Ved at registrere for dette program forstår du og accepterer frivilligt følgende vilkår og betingelser som beskrevet nedenfor: Jeg er klar over, at deltagelse i retreatet kræver en vis grad generel fysisk sundhed. Jeg anerkender og påtager mig mit ansvar for at vurdere mit niveau for egnethed og risikoen for skade, der er forbundet med fysisk aktivitet af enhver art, herunder enhver form for parkour og træklatring. Jeg bekræfter, at jeg til enhver tid vil have al kontrol over mine aktiviteter. Jeg tager frivilligt ansvar og accepterer risikoen for skade, herunder fysisk skade og ubehag som følge af min deltagelse i aktiviteterne i dette program. Jeg vil underrette underviserne og / eller assistenterne om eventuelle begrænsninger eller medicinske forhold, som kan påvirke min praksis.