Back to All Events

Retreat To The Wild [UDSOLGT]


Retreat to the wild, åbn dine sanser og mød med dine instinkter. Oplev dyb hvile og nulstil din naturlige cyklus med det tidlige sollys og nattens stille mørke. Udforsk dine fysiske og kreative evner gennem opgaver, brydelege og træklatring, og lær at bevæge dig med behændighed og blødhed gennem naturens omgivelser.

Bliv en del af stammen i vores skov på det smukke Nord Djursland i 6 fulde dage med bevægelse, leg, hvile, meditation og fantastisk mad.

 •  6 overnatninger - ankomst den 30. mellem kl. 12-13. Vi siger vores farvel den 7. Kl. 14.00
 •  3 BÆST bevægelsessessioner om dagen.
  •  Naturlig bevægelse, parkour, kampleg, blød akrobatik, partner arbejde, aktiv mobilitet, træklatring, barfods løb, dans, træstammeløft og leg.
 •  3 måltider om dagen - Organisk og 85% plantebaseret. Et par måltider vil omfatte æg og fisk.
  •  Vi hjælper hinanden med at lave mad og opvask.
 •  Ingen telefoner, ingen wi-fi, ingen ure - en uges digital detox.
 •  Åndedrætsarbejde, opmærksomme gåture og meditation.
 •  Land Art og skulptur workshops.
 •  Foredrag om bevægelse, søvn og leg.
 •  og meget mere ...

Fuld pris 4999DKK

Vi har en pavillon med køkken på stedet til madlavning og til forelæsninger. Der er toiletter og et vildmarksbad.

Dine værter Marcus Udsen Grandjean og Benjamin Buus vil holde den røde tråd gennem retreaten, og vi vil arbejde med breakers, træklatring, mobilitet og styrketræning samt kreativitet i bevægelse. Hvordan træner vi i naturen med naturen?

Move-Cph.jpg

Benjamin har praktiseret og undervist i naturlig bevægelse siden 2014 og arbejder sammen med børn, voksne og ældre på retreats og festivaler i Danmark og Europa. Han har en kandidatgrad i interaktionsdesign i "Kost, bevægelse og læring" og underviser i en tilgang til bevægelsestræning med fokus på integration af bevægelse i vores hverdag og vores hjem. Benjamin brænder for at undervise og hans mission er at inspirere folk til at lege og bevæge sig mere, sammen og alene.

14361283_10153885783941526_4593373541649279999_o.jpg

Marcus har undervist i  parkour siden 2007 og har en kandidatgrad i humanfysiologi med fokus på motorindlæring og neuroplasticitet.
Han har arbejdet intensivt med at integrere personlig vækst og bevidsthed i udøvelsen af evægelse og sundhed, og han er stærkt inspireret af taoismens og zen buddhismens filosofiske rige. Dette forhold mellem bevægelse og bevidsthed er også manifesteret i hans interesse for barfodsløb, cold exposure, minimalisme, meditation og ernæring.

Huskeliste:

 • Telt og sovepose. hvad du skal hvile og sove komfortabelt.
 • Sko til bevægelse og træning. Tynde flade såler. Vi anbefaler Vivobarefoot, Feiyue eller Evo
 • Korte og lange træningsbukser. Tøj du kan bevæge dig i, som må blive beskidt og kan holde til at klatre i træer og kravle buskadser.
 • Nok t-shirts for at holde dig tør og frisk for at skifte mellem de forskellige træningsprogrammer
 • Vandflaske.
 • Regnjakke / windbreaker, varmt tøj til nætterne.
 • Masser af mod til at acceptere nye kropslige og mentale udfordringer i et trygt space.

Vi tager billeder under retreaten til dokumentation og fremtidig fremme af retreats på www.naturligraening.dk og Naturlig Trænings facebook og instagram side.


Retreat to the wild, open your senses and reconnect with your instincts. Welcome deep rest and reset your natural cycle with the bright sunlight and the quiet dark of night. Explore your physical and creative capabilities, through play, roughhousing and tree climbing, and learn how to move with power and softness through the surroundings of nature.

Join the tribe in our forest at the beautiful North Djursland for 6 full days of movement, play, rest, meditation and amazing food.

 • 6 nights - arrive on the 2nd between 9am-12am. We say our farewell on the 8th at 2pm.
 • 3 BÆST movement sessions a day.
  • >Natural movement, parkour, roughhousing, soft acrobatics, partner work, active    mobility, treeclimbing, barefoot running, dance, log lifting and play.
 • 3 meals a day - Organic and 85% plant based. Few meals will include eggs and fish.
  •  We help each other cook and clean
 • No phones, no wi-fi, no clocks - a digital detox to reboot your circadian rhythm.
 • Breath work, mindful walks and meditation.
 • Land art and sculpture workshops.
 • Lectures on movement, sleep and play.
 • and much more...

EARLYBIRD 604.37 EUR/4500DKK - From which 80.60EUR/600DKK is food. 
Remember check the food option button when you purchase you ticket. 

 

We have a pavilion with a kitchen on location for cooking and for lectures. There are toilets in the forest where we stay but we bathe in the lake.

Benjamin Buus and Marcus Udsen Grandjean will keep the red thread through the retreat and we will work with breakers, tree climbing, mobility and strength training as well as creativity. How do we train in nature, with nature?

Benjamin has practiced and taught natural movement since 2014, working with kids, adults and elderly people at retreats and festivals in Denmark and Europe. He holds a masters degree in interaction design in “Diet, movement and learning” and teaches an approach to movement training focusing on integrating movement in our everyday lives and our homes.
Benjamin is passionate about teaching and have made it his mission is to inspire people to play and move more, together and on their own.

Marcus has been teaching in the art of parkour since 2007 and besides that he holds a master's degree in human physiology, with focus on motor learning and neuroplasticity.
He has worked intensely on integrating personal growth and awareness in the practice of movement and health and he is greatly inspired by the philosophical realm of taoism and zen-buddhism. This relationship between movement and awareness, is also manifested in his interests for barefoot running, cold adaptation, minimalism, meditation and nutrition.

Please bring:
- Tent and a sleeping bag. Whatever you need to rest and sleep comfortably.
- Shoes for movement and training. Thin flat soles. We recommend Vivobarefoot, Feiyue or Evo
- Short and long training pants that allow the body to breathe and move (and at the same time can withstand being dirty and staying in the woods).
- Enough t-shirts to keep you dry and fresh to switch between the different workouts
- Water bottle.
- Raincoat / windbreaker, warm clothes for the nights.
- Lots of courage to accept new bodily and mental challenges in a safe community

We will take pictures during the retreat for documentation and future promotion of retreats on www.naturligtraening.dk and Naturlig Trænings facebook and instagram page.

Any questions dont hesitate to write us at naturligtrarning@gmail.com

Earlier Event: 23 April
Mig & Lille BÆST
Later Event: 5 September
BÆST på bryggen