Back to All Events

BÆST 2 - [UDSOLGT]


[English Below] 👇

BÆST Øvede: 1. september starter vi endnu et "Let-øvet/øvet" BÆST forløb på 3 måneder. Til dig der har været på tidligere BÆST forløb, følger vores weekendtræninger eller blot har et stærkt og alsidigt bevægelsesfundament fra tidligere praksis.

Tider og steder: 
Mandag kl 17.00 - 18.30
Torsdag kl 18.40 - 20.10

Dobbelt session:
Den 11. September 11.00-14.00

2 træninger hver uge, samt 1 månedligt oplæg. 

Dette 3 måneders kursus har vi valgt at strukturere lidt anderledes end tidligere. Vi kommer til at arbejde med 3 temaer fordelt på de 3 måneder med intro præsentationer.

September: Fundament
Oktober: Alsidig motorik
November: Improvisation/forfining Fundament:


Månedligt oplæg: Vi vil starte hver måned med en præsentation/introduktions-snak af 1,5 times varighed. Hensigten er at give et bedre indblik i hvad det efterfølgende tema indeholder og hvorfor det er relevant at imødekomme.

September måned på at arbejde med fundamental styrke og mobilitet. Det er essentielt at vi klargøre kroppen til "leg" og mere alsidig bevægelse, igennem et helkropsfunderet træningsmønster. Vi vil strukturere træningen således at den fremmer styrke af led, sener og muskler, samt mobilitet og udholdenhedskapacitet. Der vil som altid være fokus på hvilesquat, hæng, skub og træk, hop og aktiv mobilitet.
Oktober: Alsidig motorik kommer til at handle om at udvide de motoriske færdigheder indenfor det fundament hver især kommer med. Vi skal arbejde med parkour teknikker som passager, hop og flows. Derudover vil der være fokus på at kombinere kravle tekniske færdigheder og basis akrobatik/gymnastik såsom rul, håndstand og vejrmøller. Improvisation/forfining:
November: Den sidste måned vil vi bruge på at gå i detaljen med de motoriske elementer og øge forståelsen af bevægelseskvaliteten. Derudover vil vi bruge tid på at arbejde med improvisation af de allerede tillærte færdigheder samt rough housing og andre partnerlege. Improvisation, utilregnelighed og komplekse bevægelsesmønstre er en stor del af bevægelsesfrihed, og derfor vil vi som sidste led i træningen lægge fokus på disse elementer.

Tider og steder:
Mandag kl 17.00 - 18.30
Torsdag kl 18.40 - 20.10

Vi træner forskellige steder rundt omkring i Kbh bla Mimersparken, Fælledparken, Østeranlæg, Christiansborg (det er ikke en joke) mm.

Til træningen anbefales: 
Minimal sko fra Vivobarefoot eller Merrell (noget med en meget tynd sål). 
Løst tøj du kan bevæge dig i og ikke har noget i mod at gøre beskidt (husk lag på lag).
Et åbent sind og et minimum af forventninger til dig selv. Bare duk op og træn.

Pris: 2550dkk
Indbetales på: Reg.nr. 9388 / Kontonr. 0001134116 - Skriv dit navn + BÆST2 i teksten

Deadline: 15. august

Antal pladser: 18
Aldersramme: 18-50

Vi glæder os til at komme igang!

Benjamin & Marcus


ENGLISH:

BÆST intermediate/advanced: On September 1st we are starting the new and fantastic BÆST 2 course. This course will be for intermediate/advanced movers who have already been on one of our courses, are following our weekend sessions or just have a strong and versatile foundation. This course is structured in a way that allow each month to represent its own theme.

Thus we will have 3 themes during this course.
September: Foundation strength
October: Versatile motor function
November: Impro/refining Foundation strength. 


The first month we will work on basic strength and mobility. It's essential that we prepare the body for play and diverse movement through a holistic training regime. We will structure these sessions in a way that will enhance strength in joints, tendons and muscles as well as mobility and endurance. As always we focus on the resting squat, pushing, pulling, jumping and active mobility. Versatile motor function: October month is all about expanding and enhancing motor function within the foundation each of us posses. We will be working with parkour techniques as passages, jumping and flow. Besides that we will focus on locomotion combinations and basic acrobatics/gymnastics such as balance handstand, rolls and cartwheels. Impro/refinement: The last month is spend on refining the already existing motor patterns and increasing our movement quality. Besides that we will work on improvisation, rough housing and partner games. Unpredictability, impro and complex movement patterns is a huge part of movement freedom and that is why we end the course with this theme.
Monthly lecture: Each month we will share a talk/lecture with you as an introduction to the following theme. The talk will be 1,5 hours and the point is to give you a deeper insight in what we teaches. These talk are highly recommended.

Times and places:
Monday kl 17.00 - 18.30
Thursday kl 18.40 - 20.10

We train at different locations around Copenhagen bla Mimerspark, Fælledparken, Carlsberg Christiansborg (it is not a joke) mm.

For the training we recommend:
Minimal shoes from Vivobarefoot or Merrell (something with a very thin soles).
Loose clothes you that allows you to move, and that you don't mind getting dirty.
An open mind and a minimum of expectations of yourself. Just show up and work.

Price: 2550dkk
Transfer to: Reg.nr. 9388 / Kontonr. 0001134116 - write your name + BÆST2 in the text

Deadline: 15. august

Number of spots: 18
Age rage: 18-50

Earlier Event: 8 August
Tilbage til Naturen - Retreat